របៀបក្លាយជាឪពុកម្តាយដែលជោគជ័យ

14,000

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅ របៀបក្លាយជាឪពុក​​​ម្តាយជោគជ័យ (ឬរបៀបបង្ហាត់​​​កូនសរសេរ​​​ឡើង​​​ដើម្បី​​​ជួយ​​​លោក​​​អ្នក​​​ឲ្យ​​​មាន​​​របៀប​​​ដោះ​​​ស្រាយជាមួយកូនៗ ឲ្យ​​​បាន​​​ល្អ​​​ និង​​​ត្រឹម​​​ត្រូវ​​​ ចាប់​​​តាំង​​​ពី​​​កូន​​​នៅ​​​តូច​​​រហូត​​​ដល់​​​ពេញ​​​វ័យ​​​។ អង្គការ​​​គ្រឹះ​​​ស្ថាន​​​ផលិត​​​សៀវភៅប្រភព​​​ប្រាជ្ញា បាន​​​ជ្រើសរើ​​ស​​​បោះ​​​ពុម្ព​​​ និង​​​ចេញ​​​ផ្សាយ​​​សៀវភៅ​​​នេះ។ សៀវភៅ​​​នេះ​​​មាន​​​ឧទាហរណ៍ជាក់​​​ស្តែង ត្រូវនឹង​​​សង្គម​​​ខ្មែរ​​​យើង​​​បច្ចប្បន្ន រួម​​​ជាមួយ​​​នឹង​​​ការ​​​ប្រឹក្សា​​​យោបល់​​​ ដែល​​​អ្នក​​​គួរ​​​ធ្វើ​​​ចំពោះ​​​ស្ថាន​​​ភាព​​​ទាំ​​​ង​​​នោះ​​​ផង​​​។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “របៀបក្លាយជាឪពុកម្តាយដែលជោគជ័យ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *