រឿងចៅកាក់

10,000

សៀវភៅ “រឿងចៅកាក់” នឹងជួយកុមារឲ្យដឹងថា ការខិតខំសិក្សារៀនសូត្រ នាំឲ្យក្លាយជាសិស្សពូកែ។ ភាពស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណោះ ដែលធ្វើឲ្យគេស្រលាញ់ និងជឿជាក់។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅ “រឿងចៅកាក់” នឹងជួយកុមារឲ្យដឹងថា ការខិតខំសិក្សារៀនសូត្រ នាំឲ្យក្លាយជាសិស្សពូកែ។ ភាពស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណោះ ដែលធ្វើឲ្យគេស្រលាញ់ និងជឿជាក់។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “រឿងចៅកាក់”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *