លើសពីការបញ្ចប់យ៉ាងល្អ

20,000

មិនថាយើងចង់បាន ឬអត់ទេ យើងកំពុងតែសរសេរពីជំពូកបន្ទាប់នៃជីវិត។ អ្វីដែលយើងធ្វើ ឬមិនបានធ្វើនឹងមានឥទ្ធិពល ដល់មនុស្សតំណក្រោយយើង។ សៀវភៅ​ លើសពីការបញ្ចប់យ៉ាងល្អ មើលទៅលើប្រភេទនៃកេរដំណែលដែល យើងកំពុង តែបង្កើត និងបន្យល់ទុក។ សៀវភៅនេះស្វែងយល់ពីជីវិតនៃតួអង្គជាច្រើនក្នុងព្រះគម្ពីរ ហើយទាញយកមេរៀនជាច្រើន អំពីមូលហេតុដែលជំនឿកម្រនឹងនៅស្ថិតស្ថេររហូតដល់មនុស្សតំណទីបី…។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

មិនថាយើងចង់បាន ឬអត់ទេ យើងកំពុងតែសរសេរពីជំពូកបន្ទាប់នៃជីវិត។ អ្វីដែលយើងធ្វើ ឬមិនបានធ្វើនឹងមានឥទ្ធិពល ដល់មនុស្សតំណក្រោយយើង។ សៀវភៅ​ លើសពីការបញ្ចប់យ៉ាងល្អ មើលទៅលើប្រភេទនៃកេរដំណែលដែល យើងកំពុង តែបង្កើត និងបន្យល់ទុក។ សៀវភៅនេះស្វែងយល់ពីជីវិតនៃតួអង្គជាច្រើនក្នុងព្រះគម្ពីរ ហើយទាញយកមេរៀនជាច្រើន អំពីមូលហេតុដែលជំនឿកម្រនឹងនៅស្ថិតស្ថេររហូតដល់មនុស្សតំណទីបី…។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “លើសពីការបញ្ចប់យ៉ាងល្អ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *