វចនានុក្រមព្រះគម្ពីរ (ភាគ ៤)

64,000

ភាគ ៤: រាស្ត្រផងព្រះជាម្ចាស់ (ឈ្មោះមនុស្ស)

សេចក្ដីពិពណ៌នា

វចនានុក្រមព្រះគម្ពីរ បានរៀបចំឡើងដោយក្រុមអន្តរជាតិមួយ ដែលមានបណ្ឌិតព្រះគម្ពីរជាង១៥០នាក់ប្រកបដោយវិជ្ជាជ្រៅជ្រះ។

* វចនានុក្រមព្រះគម្ពីរនេះ បានបែងចែកចេញជាប្រាំផ្នែកគឺ៖

ភាគ ១: ពាក្យទេវសាស្ត្រ និងប្រធានបទសំខាន់ៗ

ភាគ ២: ព្រះគម្ពីរ និងអក្សរសាស្ត្រតាមបែបព្រះគម្ពីរ

ភាគ ៣: ទឹកដីព្រះជាម្ចាស់ (ឈ្មោះកន្លែង និងពាក្យភូមិសាស្ត្រ)

ភាគ ៤: រាស្ត្រផងព្រះជាម្ចាស់ (ឈ្មោះមនុស្ស)

ភាគ ៥: នៅភាគបញ្ចប់ក៏មានបញ្ចូលនូវអ្វីៗផ្សេងទៀត ដែលមិនទាន់មាន។

* វចនានុក្រមព្រះគម្ពីរ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថា ជាឯកសារយោងដ៏សំខាន់មួយ ដែលជួយដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវព្រះគម្ពីរនាពេលសព្វថ្ងៃនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “វចនានុក្រមព្រះគម្ពីរ (ភាគ ៤)”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *