វិជ្ជាសមោធាននៃព្រះគម្ពីរ

24,000

ស្រាវជ្រាវអត្ថន័យនៃពាក្យ ឃ្លា ឬ ប្រធានបទណាមួយដែលជួយដ៏ការរៀបចំសេចក្តីអធិប្បាយ ឬសេចក្តីបង្រៀនដែលស្របតាមបទគម្ពីរ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅ “វិជ្ជាសមោធាននៃព្រះគម្ពីរ” ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ជាជំនួយដល់លោកគ្រូគង្វាល គ្រូអធិប្បាយ អ្នកដឹកនាំ ក្រុមដឹកនាំព័ន្ធកិច្ច និង សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សាផ្នែកទេវវិទ្យា ក្នុងការស្រាវជ្រាវអត្ថន័យនៃពាក្យ ឃ្លា ឬ ប្រធានបទណាមួយដែលជួយដ៏ការរៀបចំសេចក្តីអធិប្បាយ ឬសេចក្តីបង្រៀនដែលស្របតាមបទគម្ពីរ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “វិជ្ជាសមោធាននៃព្រះគម្ពីរ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *