វិវរណៈនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

10,000

សៀវភៅ​​​នេះ​​​បាន​​​ផ្តល់​​​ការ​​​បកស្រាយ​​​អត្ថបទ តាម​​​របៀប​​​មួយ​​​ដែល​​​អ្នក​​​អាន និង​​​អ្នកសិក្សា​​​ងាយ​​​យល់​​​ …

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ការ​​​ផ្ទឹម​​​ពន្យល់​​​គម្ពីរ​​​វិវរណៈ។ សៀវភៅ​​​នេះ​​​បាន​​​ផ្តល់​​​ការ​​​បកស្រាយ​​​អត្ថបទ តាម​​​របៀប​​​មួយ​​​ដែល​​​អ្នក​​​អាន និង​​​អ្នកសិក្សា​​​ងាយ​​​យល់​​​ ពីព្រោះ​​​មាន​​​ចំណង​​​ជើង​​​តាម​​​លេខ​​​ជំពូក តាម​​​ខ សម្រាប់​​​វគ្គនីមួយៗ​​​ដែល​​​ជា​​​គម្រោង​​​ក្នុង​​​គម្ពីរ​​​វិវរណៈ ព្រម​​​ទាំង​​​មាន​​​រូប​​​ភាព​​​អំពី​​​ព្រឹត្តិការណ៍​​​ខ្លះ​​​ផង​​​ដែរ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “វិវរណៈនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *