សងជាសម្រេច (មគ្គទេសក៍សិក្សា)

12,000

មនុស្ស​​​ភាគច្រើន​​​គិត​​​ថា ការ​​​ដែល​​​គេ​​​ខំ​​​ប្រព្រឹត្ត​​​ល្អ​​​ នាំ​​​ឲ្យ​​​គេ​​​ក្លាយ​​​ជា​​​មនុស្ស​​​សុចរិត​​​ ហើយ​​​អាច​​​នឹង​​​ចូល​​​ទៅ​​​ក្នុង​​​នគរ​​​ស្ថាន​​​សួគ៌​​​បាន​​​ផង​​​ ប៉ុន្តែ​​​តាម​​​រយៈ​​​សៀវភៅ​​​នេះ​​​ លោក​​​ប៉ុល​​​បាន​​​បង្ហាញ​​​អ្នក​​​អាន​​​ឲ្យ​​​ឃើញ​​​ថា គេ​​​អាច​​​រាប់​​​ជា​​​សុចរិត​​​បាន តាម​​​រយៈ​​​សេចក្តី​​​ជំនឿ​​​ជឿដល់​​​ព្រះ​​​យេស៊ូវ​​​គ្រីស្ទ​​​តែ​​​មួយ​​​ប៉ុណ្ណោះ។ 

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សងជាសម្រេច (មគ្គទេសក៍សិក្សា)

និពន្ធដោយលោក រីឆាត រ៉ុជើរ

មនុស្ស​​​ភាគច្រើន​​​គិត​​​ថា ការ​​​ដែល​​​គេ​​​ខំ​​​ប្រព្រឹត្ត​​​ល្អ​​​ នាំ​​​ឲ្យ​​​គេ​​​ក្លាយ​​​ជា​​​មនុស្ស​​​សុចរិត​​​ ហើយ​​​អាច​​​នឹង​​​ចូល​​​ទៅ​​​ក្នុង​​​នគរ​​​ស្ថាន​​​សួគ៌​​​បាន​​​ផង​​​ ប៉ុន្តែ​​​តាម​​​រយៈ​​​សៀវភៅ​​​នេះ​​​ លោក​​​ប៉ុល​​​បាន​​​បង្ហាញ​​​អ្នក​​​អាន​​​ឲ្យ​​​ឃើញ​​​ថា គេ​​​អាច​​​រាប់​​​ជា​​​សុចរិត​​​បាន តាម​​​រយៈ​​​សេចក្តី​​​ជំនឿ​​​ជឿដល់​​​ព្រះ​​​យេស៊ូវ​​​គ្រីស្ទ​​​តែ​​​មួយ​​​ប៉ុណ្ណោះ។ 

សៀវភៅ សង​​​ជា​​​សំរេច (មគ្គទេសក៏សិក្សា)”​​​ ជា​​​សៀវភៅ​​​សិក្សាអត្ថា​​​ធិប្បាយ​​​អំពី​​​កណ្ឌ​​​រ៉ូម មាន​​​១៤២ទំ​​​ព័រ​​​ ក៏​​​មាន​​​ប្រយោជន៍​​​សម្រាប់​​​គ្រូ​​​អធិប្បាយ និង​​​អ្នក​​​ដែល​​​ចង់​​​រៀន​​​អនុវត្តស្វែង​​​យល់​​​ពី​​​ជម្រៅ​​​នៃ​​​ដំណឹង​​​ល្អ របស់​​​ព្រះ​​​គ្រីស្ទ​​​ថែមទៀត។ សូម​​​រក​​​មើល​​​សៀវភៅ សងជាសំរេច (មេរៀនសិក្សា)

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “សងជាសម្រេច (មគ្គទេសក៍សិក្សា)”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *