សង់លើគ្រឹះមាំ

23,800

សៀវភៅនេះ​​​ ជា​​​ជំនួយ​​​ដ៏​​​ល្អ​​​សម្រាប់​​​ការ​​​ផ្សាយ​​​ដំណឹង​​​ល្អ និង​​​សម្រាប់​​​ពង្រឹង​​​ជំនឿ ដល់​​​អស់​​​អ្នក​​​ដែល​​​បាន​​​ទទួល​​​សេចក្តី​​​សង្គ្រោះរួច​​​ហើយ​​​ដែរ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

 សង់លើគ្រឹះមាំ

ដំណឹង​​​ល្អ​​​ពីកំណើត​​​លោកិយ រហូតដល់​​​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ដោយលោក ម៉ាកឺលវេន. ទ្រែវឺរ បកប្រែដោយ អង្គការ អីុ.អឹម.យូ

សៀវភៅ សង់​​​លើ​​​គ្រឹះ​​​មាំ បាន​​​ទទួល​​​ការ​​​គាំ​​​ទ្រ​​​យ៉ាង​​​ខ្លាំង​​​ពី​​​សំណាក់​​​អ្នក​​​ដឹកនាំនៃនិកាយ​​​[គ្រីស្ទបរិស័ទ]ជាច្រើន​​​ ដែល​​​ទទួល​​​ស្គាល់​​​ថា ជា​​​សារ​​​គន្លឹះដ៏​​​សំខាន់​​​មួយ​​​សម្រាប់​​​មនុស្ស​​​ភាគច្រើន​​​ ​​​ដែល​​​មិន​​​ទាន់​​​យល់​​​ដំណឹង​​​ល្អ​​​ពី​​​ព្រះយេស៊ូវ​​​គ្រីស្ទ ពី​​​ព្រោះ​​​ពួកគេ​​​មិន​​​ទាន់​​​ស្គាល់​​​ថា ព្រះ​​​ជា​​​អ្នក​​​ណាតើ​​​ព្រះ​​​រាជបុត្រា​​​ជា​​​អ្នក​​​ណាតើ​​​សេចក្តី​​​ជំនឿ​​​ជា​​​អ្វីតើ​​​ព្រះ​​​គុណ​​​ជា​​​អ្វីហើយ​​​ហេតុ​​​អ្វី​​​បាន​​​ជា​​​គេ​​​ត្រូវ​​​វិនាសសៀវភៅនេះ​​​ ជា​​​ជំនួយ​​​ដ៏​​​ល្អ​​​សម្រាប់​​​ការ​​​ផ្សាយ​​​ដំណឹង​​​ល្អ និង​​​សម្រាប់​​​ពង្រឹង​​​ជំនឿ ដល់​​​អស់​​​អ្នក​​​ដែល​​​បាន​​​ទទួល​​​សេចក្តី​​​សង្គ្រោះរួច​​​ហើយ​​​ដែរ។

 

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “សង់លើគ្រឹះមាំ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *