សង្ខេបសាសនានៃព្រះ

4,000

សៀវភៅនេះ ជាសេចក្តី​​​សង្ខេបរឿង​​​ទាំងអស់​​​នៅក្នុង​​​ព្រះគម្ពីរ ចាប់តាំងពីពេល​​​ដែលព្រះបាន​​​បង្កើតផែនដី និង​​​របស់​​​សព្វសារពើ ពីព្រះយេស៊ូវ​​​ប្រសូត​​​ជាមនុស្ស ពីព្រះបរម​​​ភារកិច្ច​​​ដែលទ្រង់​​​បានធ្វើនៅ​​​លើផែនដី​​​នេះ ពី​​​ការសុគត និង​​​រហូតដល់​​​ទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញផង។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅនេះ ជាសេចក្តី​​​សង្ខេបរឿង​​​ទាំងអស់​​​នៅក្នុង​​​ព្រះគម្ពីរ ចាប់តាំងពីពេល​​​ដែលព្រះបាន​​​បង្កើតផែនដី និង​​​របស់​​​សព្វសារពើ ពីព្រះយេស៊ូវ​​​ប្រសូត​​​ជាមនុស្ស ពីព្រះបរម​​​ភារកិច្ច​​​ដែលទ្រង់​​​បានធ្វើនៅ​​​លើផែនដី​​​នេះ ពី​​​ការសុគត និង​​​រហូតដល់​​​ទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញផង។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “សង្ខេបសាសនានៃព្រះ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *