សាជី និង អ៊ូជី

10,000

អ្នកដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាម​ នឹងទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិត។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ក. អ្នកដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាម​ នឹងទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិត។

ខ. មនុស្សដែលប៉ិនប្រយ័ត​ តែងតែសង់ផ្ទះរបស់ខ្លួននៅលើថ្ម។

គ. ភាពធ្វេសប្រហែសតែងតែបណ្តាលឲ្យជួបសេចក្តីអន្តរាយ។

ឃ. ចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្ន គឺជាទឹកចិត្តដ៏ប្រពៃ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “សាជី និង អ៊ូជី”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *