សិក្សាកណ្ឌវិវរណ:

12,000

សៀវភៅ សិក្សាកណ្ឌវិវរណៈនឹង​​​ជួយបកស្រាយ​​​ ពី​​​ប្រវត្តិសាស្ត្រ និមិរូប អំពីគ្រា​​​វេទនា ការ​​​ជំនុំជម្រះ​​​របស់​​​ព្រះ ហើយ​​​នឹង​​​ជ័យជម្នះ​​​របស់​​​ព្រះ​​​គ្រីស្ទ​​​ និង​​​គ្រីស្ទបរិស័ទ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សិក្សាកណ្ឌវិវរណៈ

និពន្ធដោយ លោកគ្រូគង្វាល ទួន កក្កដា

សៀវភៅ សិក្សាកណ្ឌវិវរណៈនឹង​​​ជួយបកស្រាយ​​​ ពី​​​ប្រវត្តិសាស្ត្រ និមិរូប អំពីគ្រា​​​វេទនា ការ​​​ជំនុំជម្រះ​​​របស់​​​ព្រះ ហើយ​​​នឹង​​​ជ័យជម្នះ​​​របស់​​​ព្រះ​​​គ្រីស្ទ​​​ និង​​​គ្រីស្ទបរិស័ទ។ សៀវភៅ​​​នេះនឹង​​ធ្វើ​​​ការ​​​ពន្យល់​​​ពាក្យពេចន៍​​​ និង​​​ពាក្យ​​​ប្រៀបធៀប​​​សំខាន់ៗ តាម​​​ខនីមួយៗផងដែរ។ 

លោក​​​អ្នក​​​អាច​​​យក​​​សៀវភៅនេះ​​​ជាជំនួយ​​​ក្នុង​​​ការ​​​រៀបចំ​​​សេចក្តី​​​អធិប្បាយ និង​​​សម្រាប់​​​ការ​​​សិក្សា​​​ជាក្រុម។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “សិក្សាកណ្ឌវិវរណ:”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *