សិស្សខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ

18,000

សិស្ស​ខាង​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​ត្រូវ​បង្ហាត់​ខ្លួន​ខាង​ឯ​សេចក្តី​គោរព​កោត​ខ្លាច​ដល​់ព្រះ ពីព្រោះ​ការ​បង្ហាត់​ខ្លួន​គឺ​ជា​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​ពួក​គ​េដើម្ប​ីរក្សា​ខ្លួន​ខាង​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សិស្ស​ខាង​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ

គោលការណ៍នៃការ​​​ដើរ​​​តាម​​​ព្រះ​​​គ្រីស្ទ​​​សម្រាប់​​​អ្នកជឿគ្រប់​​​រូប (និពន្ធដោយលោក ជេ. អូស្វល សែនឌើរស៍)

សៀវភៅ សិស្សខាង​​​ព្រលឹង​​​វិញ្ញាណ បាន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​​ ពីភាព​ជា​សិស្ស​ខាង​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​ពិត​ប្រាកដ វិសេស​ជាង​ការ​យល់​ស្រប​តាម​ការ​ទទួល​ជឿ​ល​លើព្រះ​គ្រីស្ទ ហើយ​ការ​នេះ​រួម​ទាំង​ជីវិត និង​របៀប​រស់​នៅ​ផង​ដែរ។​​​ រំលែក​ពេល និង​ខិត​ខំ​រក្សា​ខ្លួន​ខាង​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ (១​ធីម៉ូ​ថេ ៤:)

អស់​អ្នក​ណា​ដែល​គ្រាន់​តែ​មាន​ជំនឿ​សើរ​ៗ នោះ​គេ​នឹង​ធ្លាក់​ចេញ​ពី​ជំនឿ​មិន​ខាន ប៉ុន្តែ​លោក​សែន​ឌើរស៍​មាន​ប្រសាសន៍​ថា សិស្ស​ខាង​ព្រលឹងវ​ិញ្ញាណ​ពិត​ប្រាកដ ដែល​គេ​ជួប​ឧបសគ្គ​លំបាក​អ្វី​មួយ នោះ​ប្រសើរ​ជាង​ការ​ដែល​គេ​គ្មាន​ឧបសគ្គ​អ្វី​សោះ។ សិស្ស​ខាង​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​ត្រូវ​បង្ហាត់​ខ្លួន​ខាង​ឯ​សេចក្តី​គោរព​កោត​ខ្លាច​ដល​់ព្រះ ពីព្រោះ​ការ​បង្ហាត់​ខ្លួន​គឺ​ជា​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​ពួក​គ​េដើម្ប​ីរក្សា​ខ្លួន​ខាង​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ។ ខាង​ក្រោម​នេះ ​ជា​ប្រធាន​បទ​ដ៏​ល្អ​មួយ​ចំនួន ទុក​សម្រាប់​វាស់​ស្ទង់​ជីវិត​ខាង​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ មាន​ដូច​ជា៖ ឱ​កាស​ជា​លើក​ទី​ពីរ​របស់​សិស្ស កីឡាករ​អូឡាំពិក​របស​់សិស្ស ការ​តាំង​ចិត្ត​របស់​សិស្ស សិទ្ធិរបស់សិស្ស ដៃ​គូ​ដ៏​ធំ​របស​់សិស្ស និងភាព​ពេញ​ខ្នាត​របស​់សិស្ស។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “សិស្សខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *