សូម្បីទេវតាក៏ចង់អានដែរ

20,000

ការអាន និងការអធិប្បាយព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ការអាន និងការអធិប្បាយព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី

លោក  ពេត្រុស  បានសរសេរលើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់អ្នកជឿ ដែលមានអារម្មណ៍ថា ខ្លួនឯកា  និងអសុវត្ថិភាព។  ពាក្យពេចន៍របស់គាត់បានកម្សាន្តចិត្ត ជំរុញចិត្ត  និងបង្ហាញពីរបៀបដែលដំណឹងល្អដ៏អស់កល្បក្លាយជា សេចក្តីពិតនៅគ្រប់កាលៈទេសៈលំបាកៗ។   ប្រយោគនៅ កណ្ឌ១ពេត្រុស  ១:១២   បញ្ជាក់ថា  បទពិសោធន៍ដែលយើងទទួលបានពេលយើងរៀនអត្ថបទគម្ពីរ  គឺជាអភ័យ ឯកសិទ្ធិនៃនគរស្ថានសួគ៌ ដែលព្រះបានប្រទានឲ្យយើងជាអភ័យឯកសិទ្ធិ ដែលពួកទេវតាអត់មាន តែ ចង់បាន។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “សូម្បីទេវតាក៏ចង់អានដែរ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *