សៀវភៅចម្រៀង 

32,000

(ទំនុកតម្កើង និងទំនុកខ្មែរបរិសុទ្ធ)

ជាសៀវភៅចម្រៀងដែលលក់ដាច់បំផុត ពេញនិយមក្នុងការប្រើប្រាស់ជិតបីទសវត្សរ៍ សម្រាប់ការច្រៀងថ្វាយបង្គំព្រះផ្ទាល់ខ្លូន និងតាមក្រុមជំនុំតាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៣​ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

(ទំនុកតម្កើង និងទំនុកខ្មែរបរិសុទ្ធ)

សៀវនេះមានពីរផ្នែក (ទំនុកតម្កើង និងទំនុកខ្មែរបរិសុទ្ធ) ដែលបានរៀបចំជាតារាង«បទចម្រៀងដែលដកស្រង់ចេញពីខគម្ពីរ» ក្នុងគោលបំណងជួយសម្រួលដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ អ្នកដឹកនាំ និងគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរើសបទចម្រៀងដែលមានន័យត្រូវគ្នា(ស៊ីគ្នា) នឹងអត្ថបទគម្ពីរដែលបានបង្រៀនឬអាន។ ខគម្ពីរ មានចាប់តាំងពីកណ្ឌលោកុប្បត្តិ រហូតដល់កណ្ឌវិវរណៈ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “សៀវភៅចម្រៀង ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *