សៀវភៅទី១របស់ខ្ញុំអំពីក្រុមជំនុំ

7,800

ក្រុមជំនុំគឺលើសពីអាគារទៅទៀត។ ក្រុមជំនុុំគឺជាក្រុមមនុស្ស ដែលមានពាសពេញពិភពលោក ដែលលាតសន្ធឹងពីប្រវត្តិសាស្រ្តទាំងមូល។ ប្រសិនបើអ្នកស្រឡាញ់ ​​​និង​​​ទុកចិត្តលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ ដែលជាព្រះរាជាបុត្រានៃព្រះ នោះអ្នកក៏ជាផ្នែកនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដែរ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ក្រុមជំនុំគឺលើសពីអាគារទៅទៀត។ ក្រុមជំនុុំគឺជាក្រុមមនុស្ស ដែលមានពាសពេញពិភពលោក ដែលលាតសន្ធឹងពីប្រវត្តិសាស្រ្តទាំងមូល។ ប្រសិនបើអ្នកស្រឡាញ់ ​​​និង​​​ទុកចិត្តលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ ដែលជាព្រះរាជាបុត្រានៃព្រះ នោះអ្នកក៏ជាផ្នែកនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះដែរ។

ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសន្យាកសាងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ និងបន្ថែមសមាជិករាល់ថ្ងៃ ហើយទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់

ចំពោះក្រុមជំនុំជាងការដែលយើងអាចយល់បានទៅទៀត។ ក្មេងៗ និងក្រុមគ្រួសារត្រូវយល់ដឹងពីសេចក្តីពិតអំពីក្រុមជំនុំ ពីព្រោះក្មេងៗ មិនគ្រាន់តែជាក្រុមជំនុំនៅថ្ងៃស្អែក ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែ ពួកគេជាក្រុមជំនុំនៅថ្ងៃនេះផងដែរ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “សៀវភៅទី១របស់ខ្ញុំអំពីក្រុមជំនុំ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *