សៀវភៅទី១របស់ខ្ញុំអំពីព្រះយេស៊ូវ

7,800

សេចក្ដីពិពណ៌នា

[សៀវភៅចេញថ្មី]

សៀវភៅទី១របស់ខ្ញុំអំពីព្រះយេស៊ូវ

ជួយ​​​ឲ្យ​​​យល់​​​ដឹង​​​ពី​​​សេចក្តី​​​ពិត​​​អំពី​​​ព្រះយេស៊ូវ ថាតើ​​​ទ្រង់​​​ជាអ្នកណា ហើយ​​​ទ្រង់​​​បាន​​​ធ្វើ​​​អ្វីសម្រាប់​​​ក្មេងៗ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “សៀវភៅទី១របស់ខ្ញុំអំពីព្រះយេស៊ូវ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *