សៀវភៅមគ្គទេសក៏

12,000

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅមគ្គទេសក៍សម្រាប់​​​បណ្តុះ​​​បណ្តាល​​​គ្រូ ភាគទី១ នៃមេរៀន​​​ព្រះគម្ពីរ​​​បែប​​​ច្នៃ​​​ប្រឌិត។ សៀវភៅ​​​នេះ​​​រៀបចំឡើង​​​ដើម្បី​​​ជួយដល់​​​លោក​​​អ្នក ក្នុង​​​ការ​​​បណ្តុះ​​​បណ្តាលដល់​​​គ្រូ​​​បង្រៀន​​​ តាម​​​រយៈ​​​ព័ន្ធកិច្ចកុមារ​​​។​​​ លោក​​​គ្រូអ្នក​​​គ្រូនឹង​​​ទទួល​​​បាន៖ ១.មូល​​​ដ្ឋាន​​​គ្រឹះ​​​យ៉ាង​​​រឹង​​​មាំ ដោយ​​​យល់​​​ពី​​​ហេតុ​​​ផល​​​ដែល​​​ក្មេងៗ​​​ត្រូវ​​​ការ​​​សិក្សា​​​ព្រះ​​​បន្ទូល​​​ព្រះ។ ២.យល់​​​ពី​​​ក្រុម​​​កុមារ​​​ដែល​​​មាន​​​វ័យ​​​ផ្សេងៗ​​​គ្នា​​​ ដែល​​​លោក​​​គ្រូ​​​អ្នក​​​គ្រូ​​​ត្រូវ​​​បង្រៀន។ ៣.ជំនាញ​​​ក្នុង​​​ការ​​​ប្រើ​​​ប្រាស់​​​វិធីសាស្ត្រ​​​ និង​​​សម្ភារៈ​​​ជំនួយ​​​ចក្ខុ​​​ដែល​​​មាន​​​នៅក្នុង​​​មេរៀន​​​ព្រះ​​​គម្ពីរ​​​បែប​​​ច្នៃ​​​ប្រឌិត។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “សៀវភៅមគ្គទេសក៏”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *