សេចក្តីល្បួង

12,000

មនុស្ស​​​យើង​​​ងាយ​​​ធ្លាក់​​​ទឹកចិត្ត ប៉ុន្តែ​​​ព្រះគម្ពីរ​​​ចែង​​​ថា ព្រះ​​​ប្រទាន​​​ក្តីសង្ឃឹម​​​ដល់​​​អ្នក​​​ដែលប្រព្រឹត្ត​​​ខុស​​​ម្តង​​​ហើយ​​​ម្តងទៀត។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

មនុស្ស​​​យើង​​​ងាយ​​​ធ្លាក់​​​ទឹកចិត្ត ប៉ុន្តែ​​​ព្រះគម្ពីរ​​​ចែង​​​ថា ព្រះ​​​ប្រទាន​​​ក្តីសង្ឃឹម​​​ដល់​​​អ្នក​​​ដែលប្រព្រឹត្ត​​​ខុស​​​ម្តង​​​ហើយ​​​ម្តងទៀត។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “សេចក្តីល្បួង”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *