សេរីភាពថវិកាសម្រាប់គ្រួសារ

7,800

សេរី​ភាព​ថវិកា​ ​បាន​បែង​ចែក​ជា​១២​ច្បាប់ ​ដែល​នឹង​ជួយ​លោក​អ្នក​អាច​តាម​ដាន​ មើល​​ឃើញ​នូវ​កំហុស​ឆ្គង​ ​និង​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​នៃ​ដំណើរ​ការ​ចំណូល​ចំណាយ​ពេញ​មួយ​ឆ្នាំ​ ដោយ​ចាប់​ផ្តើម​ពី​ខែ​មករា​ រហូត​ដល់​ខែ​ឆ្នូ​ក្នុង​បំណាច់​ឆ្នាំ​នីមួយៗ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សេរី​ភាព​ថវិការ​សម្រាប់​គ្រួសារ

និពន្ធដោយលោក ថេង សាស្តា

សៀវភៅ សេរីភាព​ថវិកា​សម្រាប់​គ្រួសារ បាន​តាក់​តែង​និពន្ធ​ឡើង​ ​ក្នុង​គោល​បំណង​ស្វែង​រក​អស់​លោក​អ្នក​ ​ដែល​មាន​បញ្ហា​ប្រឈម​មុខ​ខុសៗ​គ្នា​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ ​និង​ ប្រើ​ប្រាស់​ថវិកា​ក្នុង​គ្រួសារ។

សេរីភាព​ថវិកា ​ពិត​ជា​អាច​រក​​ឃើញ​នូវ​ចំណុច​ខ្សោយ​ ​និង​ចំណុច​ខ្លាំង​ក្នុង​ការ​ចាត់​ចែង​ថវិកា​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ​ដើម្បី​ជួយ​រំលែក​ក្នុង​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ ​ដោយ​បាន​បង្ហាញ​នូវ​ជម្រើស​សម្រាប់​អនុត្ត ​ដែល​ត្រូវ​នឹង​ស្ថាន​ភាព​របស់​លោក​អ្នក​បច្ចុប្បន្ន។

សេរី​ភាព​ថវិកា​ ​បាន​បែង​ចែក​ជា​១២​ច្បាប់ ​ដែល​នឹង​ជួយ​លោក​អ្នក​អាច​តាម​ដាន​ មើល​​ឃើញ​នូវ​កំហុស​ឆ្គង​ ​និង​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​នៃ​ដំណើរ​ការ​ចំណូល​ចំណាយ​ពេញ​មួយ​ឆ្នាំ​ ដោយ​ចាប់​ផ្តើម​ពី​ខែ​មករា​ រហូត​ដល់​ខែ​ឆ្នូ​ក្នុង​បំណាច់​ឆ្នាំ​នីមួយៗ។

បទចម្រៀងមួយចាប់ផ្តើមដោយ  «លុយៗៗៗ លុយទិញស្នេហា លុយទិញចិន្តា លុយទិញសង្សារខ្ញុំហើយ» ហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លះមានលុយច្រើន ខ្លះមានលុយតិច? ខ្លះមាន ខ្លះក្រ? គ្មានបញ្ហាទេ មិនថាមាន ឬក្រ ច្រើន ឬតិចទេ សំខាន់គឺរបៀបចាយលុយនោះ ថាតើវាត្រឹមត្រូវ ឬទេ។ បើដូច្នេះ តើលោកអ្នកមានបញ្ហាជាមួយនឹងការចាយវាយប្រចាំ ថ្ងៃ ជារៀងរាល់ខែដែរឬទេ? តើធ្វើយ៉ាងណាឱ្យដឹងថា ប្រាក់​ចំណូល​របស់​ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹង គួរចំណាយទៅវិញប៉ុន្មានក្នុងមួយថ្ងៃៗ? គួរ​សន្សំ​ទុក​ប៉ុន្មាន? គួរបែងចែកលុយយ៉ាងណាខ្លះ ដើម្បី​អាច​ឱ្យ​មាន​ប្រាក់​សម្រាប់​ទិញសម្ភារ​​ទុកសម្រាប់ប្រើបាននឹងគេ? សៀវភៅ «សេរីភាព​ថវិកា​សម្រាប់​គ្រួសារ» ជាជំនួយសម្រាប់លោកអ្នក ដោយ​មាន​ចង​ក្រង​ជា​ច្បាប់​ចំនួនដប់ពីរប្រការ នោះលោកអ្នកនឹងមិនព្រួយទេ ឱ្យតែចំណាយ​តាម​គំរូ​ដែលយើងខ្ញុំបានចងក្រងនៅក្នុងសៀវភៅនេះចុះ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “សេរីភាពថវិកាសម្រាប់គ្រួសារ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *