ស្គាល់អ្នកណាដែលអ្នកជឿតាម

18,000

 សៀវភៅ ស្គាល់​​​អ្នក​​​ណា​​​ដែល​​​អ្នក​​​ជឿ​​​តាមនឹង​​​ជួយអ្នក​​​ឲ្យ​​​យល់​​​កាន់តែច្បាស់​​​ឡើង ពី​​​ការ​​​ទំនាក់​​​ទំនង​​​ដ៏​​​ជិត​​​ស្និទ្ធ​​​ជាមួយព្រះ​​​ជាម្ចាស់ ដែល​​​នាំ​​​ឲ្យមាន​​​ការ​​​ស្កប់​​​ស្កល់ និង​​​មាន​​​ជំនឿ​​​កាន់​​​តែ​​​ខ្លាំង​​​ឡើង​​​នៅក្នុង​​​ចិត្ត​​​របស់​​​យើង។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

 ស្គាល់អ្នកណាដែល​​​អ្នកជឿតាម

ទំនាក់ទំនងដ៏អស្ចារ្យ និពន្ធដោយលោក ប៉ូល អ៊ី. លីតផល កថាមុខដោយលោក ប៊ីលី ្រហ្គាហាំ

ជួល​​​កាល​​​ជំនឿ​​​របស់​​​យើង​​​មើល​​​ទៅដូច​​​ជា​​​ការ​​​ធម្មតា និង​​​ហាក់បី​​​ដូច​​​ជា​​​គ្មាន​​​ទំនាក់​​​ទំនង​​​នឹង​​​អ្វី​​​សោះ។ សៀវភៅ ស្គាល់​​​អ្នក​​​ណា​​​ដែល​​​អ្នក​​​ជឿ​​​តាមនឹង​​​ជួយអ្នក​​​ឲ្យ​​​យល់​​​កាន់តែច្បាស់​​​ឡើង ពី​​​ការ​​​ទំនាក់​​​ទំនង​​​ដ៏​​​ជិត​​​ស្និទ្ធ​​​ជាមួយព្រះ​​​ជាម្ចាស់ ដែល​​​នាំ​​​ឲ្យមាន​​​ការ​​​ស្កប់​​​ស្កល់ និង​​​មាន​​​ជំនឿ​​​កាន់​​​តែ​​​ខ្លាំង​​​ឡើង​​​នៅក្នុង​​​ចិត្ត​​​របស់​​​យើង។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ស្គាល់អ្នកណាដែលអ្នកជឿតាម”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *