ស្តេចតោ និងកូនចៀម

10,000

សៀវ​ភៅ​ ស្តេចតោ និងកូនចៀម ​នឹងជួយបង្រៀន​កុមារ​ឲ្យ​មាន​សេចក្ដីស្រឡាញ់ ​ចេះ​អត់ធ្មត់ ​ជួយ​ទុក្ខ​ធុរៈ ​មិន​ចង​គំនុំ ​ចេះ​អត់​ទោស​ឲ្យ​គ្នា ​និង​ចេះ​ទ្រាំ​ទ្រ​គ្រប់​ទាំង​អស់ ព្រមទាំងជួយ​ដល់​អ្នក​ដទៃ​ដោយ​មិន​រំពឹង​ទុក​ការ​តប​ស្នង​មក​វិញ​ឡើយ។ ថែមទាំងបង្រៀន​កុមារ​ឲ្យ​ចេះ​ដឹង​គុណ ​និង​ចេះ​ស្កប់​ស្កល់​ចំពោះ​អ្វី​ដែល​ខ្លួន​មាន ​និង​ត្រូវ​ចេះគិត​មុន​គូរ។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវ​ភៅ​ ស្តេចតោ និងកូនចៀម ​នឹងជួយបង្រៀន​កុមារ​ឲ្យ​មាន​សេចក្ដីស្រឡាញ់ ​ចេះ​អត់ធ្មត់ ​ជួយ​ទុក្ខ​ធុរៈ ​មិន​ចង​គំនុំ ​ចេះ​អត់​ទោស​ឲ្យ​គ្នា ​និង​ចេះ​ទ្រាំ​ទ្រ​គ្រប់​ទាំង​អស់ ព្រមទាំងជួយ​ដល់​អ្នក​ដទៃ​ដោយ​មិន​រំពឹង​ទុក​ការ​តប​ស្នង​មក​វិញ​ឡើយ។ ថែមទាំងបង្រៀន​កុមារ​ឲ្យ​ចេះ​ដឹង​គុណ ​និង​ចេះ​ស្កប់​ស្កល់​ចំពោះ​អ្វី​ដែល​ខ្លួន​មាន ​និង​ត្រូវ​ចេះគិត​មុន​គូរ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ស្តេចតោ និងកូនចៀម”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *