ស្តេចសត្វព្រៃ

10,000

ជួយកុមារចេះរៀនបន្ទាបខ្លួនដូចពាក្យបុរាណចែងថា៖ «ងើយស្កក ឱនដាក់គ្រាប់»។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅនេះនឹងជួយកូនៗរបស់លោកអ្នកដូចជា៖

ក. កុំឲ្យមានអំនួតក្អេងក្អាងទោះបីមានកម្លាំងខ្លាំងពូកែអ្វីមួយ ឬមានសមត្ថភាពក្តី…។

ខ. ចេះបន្ទាបខ្លួនដូចពាក្យបុរាណចែងថា៖ «ងើយស្កក ឱនដាក់គ្រាប់»។

គ. ផ្តល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដោយការជួយដល់អ្នកដែលបៀតបៀនយើង។

ឃ. ឲ្យចេះរួបរួមគ្នា។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ស្តេចសត្វព្រៃ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *