ហេតុអ្វី ត្រូវចាប់អារម្មណ៍ក្រុមជំនុំ?

12,000

… ពន្យល់យ៉ាងច្បាស់លាស់ និងសាមញ្ញចេញពីព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ

សេចក្ដីពិពណ៌នា

កូនសៀវភៅដែលសរសេររៀបរាប់ពីភាពជាក់ស្តែងប្រកបដោយភាពសុទិដ្ឋិនិយមនេះបានពន្យល់យ៉ាង ច្បាស់លាស់ និងសាមញ្ញចេញពីព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ថាតើក្រុមជំនុំពិតប្រាកដជាអ្វី ហើយថាតើហេតុអ្វីបានវាជារឿងដ៏ឆ្លាតវៃ និងនាំឲ្យមានអារម្មណ៍មួម៉ៅផងក្នុងការមានចំណែកជាមួយក្រុមជំនុំ ព្រមទាំងថាហេតុអ្វីបានជាការមានចំណែកជាមួយក្រុមជំនុំ ជារឿងដ៏អស្ចារ្យផងដែរ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ហេតុអ្វី ត្រូវចាប់អារម្មណ៍ក្រុមជំនុំ?”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *