អំណោយរបស់ឪពុក

10,000

[សៀវភៅទើបចេញថ្មី]

“អំណោយរបស់ឪពុក”

តើនៅក្នុងសាច់រឿងមានតួអង្គប៉ុន្មាននាក់? តើដាវីឌជាអ្នកណា? តើអ្នកណាជាអ្នកច្រណែននឹងរិទ្ធី? ចំណែកប្អូនវិញ តើចង់ធ្វើជាក្មេងច្រណែនដែរ ឬទេ?

ចម្លើយមាននៅក្នុងសៀវភៅ “អំណោយរបស់ឪពុក”!

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

[សៀវភៅទើបចេញថ្មី]

“អំណោយរបស់ឪពុក”

តើនៅក្នុងសាច់រឿងមានតួអង្គប៉ុន្មាននាក់? តើដាវីឌជាអ្នកណា? តើអ្នកណាជាអ្នកច្រណែននឹងរិទ្ធី? ចំណែកប្អូនវិញ តើចង់ធ្វើជាក្មេងច្រណែនដែរ ឬទេ?

ចម្លើយមាននៅក្នុងសៀវភៅ “អំណោយរបស់ឪពុក”!

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “អំណោយរបស់ឪពុក”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *