ឥឡូវនេះដែលខ្ញុំជឿហើយ

10,000

សៀវភៅនេះ​​​ជាមគ្គុទេស​​​ក្នុងការ​​​បំផុសគំនិត និង​​​បំភ្លឺនូវចម្ងល់​​​ដែលតែងតែ​​​មាន​​​ក្នុង​​​អ្នក​​​ជឿថ្មីគ្រប់​​​រូប ព្រម​​​ទាំង​​​ជួយ​​​ឲ្យ​​​យល់​​​កាន់​​​តែ​​​ច្បាស់​​​ថា តើ​​​ព្រះ​​​មាន​​​ព្រះហឫទ័យ​​​យ៉ាង​​​ណាចំពោះយើង​​​ និង​​​ចង់​​​ឲ្យ​​​យើង​​​ប្រព្រឹត្ត​​​បៀប​​​ណា​​​នៅពេល​​​ដែល​​​យើង​​​បាន​​​ជឿដល់​​​ទ្រង់​​​ហើយ។

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅនេះ​​​ជាមគ្គុទេស​​​ក្នុងការ​​​បំផុសគំនិត និង​​​បំភ្លឺនូវចម្ងល់​​​ដែលតែងតែ​​​មាន​​​ក្នុង​​​អ្នក​​​ជឿថ្មីគ្រប់​​​រូប ព្រម​​​ទាំង​​​ជួយ​​​ឲ្យ​​​យល់​​​កាន់​​​តែ​​​ច្បាស់​​​ថា តើ​​​ព្រះ​​​មាន​​​ព្រះហឫទ័យ​​​យ៉ាង​​​ណាចំពោះយើង​​​ និង​​​ចង់​​​ឲ្យ​​​យើង​​​ប្រព្រឹត្ត​​​បៀប​​​ណា​​​នៅពេល​​​ដែល​​​យើង​​​បាន​​​ជឿដល់​​​ទ្រង់​​​ហើយ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ឥឡូវនេះដែលខ្ញុំជឿហើយ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *