ខុម និង ​ដើមស្វាយ

10,000

ចាស់ៗ ​តែងហាម​ក្មេងៗ​កុំឲ្យឡើងដើមឈើ។ ​ចុះ​នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​រឿង ​ខុម ​និង​ដើមស្វាយ ​បង្ហាញអំពីអ្វីវិញ? ​បើចង់ដឹង តោះទិញ​វាយក​មកអានទៅ។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ចាស់ៗ ​តែងហាម​ក្មេងៗ​កុំឲ្យឡើងដើមឈើ។ ​ចុះ​នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​រឿង ​ខុម ​និង​ដើមស្វាយ ​បង្ហាញអំពីអ្វីវិញ? ​បើចង់ដឹង តោះទិញ​វាយក​មកអានទៅ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ខុម និង ​ដើមស្វាយ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *