តើ​​​អ្នក​​​ណា​​​អាច​​​យល់​​​ចិត្ត​​​កូន​​​ដំរី​​​តូច​​​នេះ?

10,000

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅ តើ​​​អ្នក​​​ណា​​​អាច​​​យល់​​​ចិត្ត​​​កូន​​​ដំរី​​​តូច​​​នេះ? នេះ​​​ជារឿងរបស់​​​កូន​​​ដំរី ឈ្មោះ​​​សែម​​​លី ដែល​​​រស់​​​នៅ​​​ក្នុង​​​ព្រៃមួយ។ ថ្ងៃមួយ ព្រាន​​​ព្រៃ​​​បាន​​​បាញ់​​​ឪពុក​​​របស់​​​វាស្លាប។ ពេល​​​នោះ​​​សែម​​​លី​​​ហាក់​​​ដូច​​​ជា​​​គ្មាន​​​ក្តី​​​សង្ឃឹម​​​ក្នុង​​​ជីវិត នៅ​​​ចំពោះ​​​មុខ​​​របស់​​​ខ្លួន​​​សោះ។ តើ​​​ជីវិត​​​សែម​​​លី និង​​​គ្រួសារ​​​ អាចនឹង​​​ត្រឡប់​​​មក​​​ដូច​​​ធម្មតា​​​វិញ​​​ដែរ ឬទេ?

សៀវភៅនេះនិពន្ធឡើងដោយ៖ ទែន ច័ន្ទតារា​​​  ប៉េង វណ្ណនី  ពត ម៉ាឡាក់  ប៉ុល វណ្ណរ៉ា  ឆឹម គឹមឆឿន។ អ្នកនិពន្ធទាំងនេះ បានចូលរួម​​​កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល​​​ស្តីអំពី ជំនាញប្រឹក្សាយោបល់​​​បែបប្រព័ន្ធ​​​ជាចង្កោម សម្រាប់​​​កុមារងាយរងគ្រោះ និងការធ្វើ​​​អភិបាលកិច្ច​​​ជាក់​​​ស្តែង​​​លើ​​​ការ​​​ប្រឹក្សា​​​យោបល់។ ​​​សៀវភៅ​​​នេះ​​​បានទទួល​​​សិទ្ធិ​​​បោះពុម្ពផ្សាយ​​​ដោយអង្គការគ្រឹះស្ថានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញា​​​។

សៀវភៅនេះគូររូបភាពដោយ មាស​​​ ពន្លឺ និងមឿន ស្រីឆន។ អ្នកទាំងពីរមានអំណោយទាន និងបានទទួល​​​ការហ្វឹកហ្វឺន​​​ជាវិចិត្រករ។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “តើ​​​អ្នក​​​ណា​​​អាច​​​យល់​​​ចិត្ត​​​កូន​​​ដំរី​​​តូច​​​នេះ?”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *