ធ្មេញខ្ញុំ

10,000

ជួយកុមារឲ្យដឹងពីរបៀបថែរក្សាសុខភាពមាត់ធ្មេញ ហើយនិងឲ្យដឹងពីអាហារ ដែលជួយឲ្យធ្មេញរឹងមាំ ព្រមទាំងឲ្យកូនៗដឹងថា កាកសំណល់អាហារអាចបង្កឲ្យធ្មេញពុកបាន។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ជួយកុមារឲ្យដឹងពីរបៀបថែរក្សាសុខភាពមាត់ធ្មេញ ហើយនិងឲ្យដឹងពីអាហារ ដែលជួយឲ្យធ្មេញរឹងមាំ ព្រមទាំងឲ្យកូនៗដឹងថា កាកសំណល់អាហារអាចបង្កឲ្យធ្មេញពុកបាន។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ធ្មេញខ្ញុំ”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *