ផ្លែប៉េងប៉ោះ និងផ្លែត្រប់

10,000

ជួយកុមារត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក ជាជាងបន្តុះបង្អាប់គ្នា ឬស្អប់គ្នា។ ហើយនិងគោរព និងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមក។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

សៀវភៅនេះនឹងជួយកូនៗរបស់លោកអ្នកឲ្យយល់ដូចជា៖

ក. មិនត្រូវមើលងាយអ្នកដទៃទោះបីគេមកពីសហគមន៍ក្រីក្រ ឬតំបន់ណាក្តី។

ខ. មនុស្សមិនត្រូវមើលងាយមនុស្សទេ ដ្បិតមនុស្សម្នាក់ៗមានសមត្ថភាពខុសៗគ្នា។

គ. កុមារត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក ជាជាងបន្តុះបង្អាប់គ្នា ឬស្អប់គ្នា។

ឃ. កុមារត្រូវចេះគោរព និងឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមក។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ផ្លែប៉េងប៉ោះ និងផ្លែត្រប់”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *