ទីងមោង

10,000

ទីងមោងតើវាគឺជាអ្វីទីងមោង​គឺជារូបរុំ​នឹង​សំពត់​ដែល​គេ​យក​ទៅដាក់​នៅក្នុង​ស្រែ ឬ​ចម្ការ ​ដើម្បី​បន្លាច​សត្វ​មិនឲ្យ​ស៊ីផលដំណាំ។ ​វា​មាន​រូបរាងជាមនុស្ស ​ជា​សត្វ​ដែល​ខ្លាំងពូកែ ​ឬជា​សត្វ​ដែល​​កាច​សាហាវ។ ​នេះជាវិធី​រក្សា​ផលដំណាំ ​និង​រក្សា​សត្វព្រៃ​កុំឲ្យ​បាត់បង់។

ប្រភេទ​:

សេចក្ដីពិពណ៌នា

ទីងមោងតើវាគឺជាអ្វីទីងមោង​គឺជារូបរុំ​នឹង​សំពត់​ដែល​គេ​យក​ទៅដាក់​នៅក្នុង​ស្រែ ឬ​ចម្ការ ​ដើម្បី​បន្លាច​សត្វ​មិនឲ្យ​ស៊ីផលដំណាំ។ ​វា​មាន​រូបរាងជាមនុស្ស ​ជា​សត្វ​ដែល​ខ្លាំងពូកែ ​ឬជា​សត្វ​ដែល​​កាច​សាហាវ។ ​នេះជាវិធី​រក្សា​ផលដំណាំ ​និង​រក្សា​សត្វព្រៃ​កុំឲ្យ​បាត់បង់។

ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ

មិន​មាន​ការពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ទេ

ក្លាយ​ជា​អតិថិជន​ដំបូង​បង្អស់ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ​ និង​វាយ​តំលៃ​ “ទីងមោង”

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *